Wie ben ik

Mijn naam is Conny Coenders. Als leerkracht op een basisschool in het centrum van Rotterdam én als bevoegd remedial teacher heb ik in het basis- en voortgezet onderwijs ruime ervaring opgedaan met de individuele begeleiding van leerlingen met uiteenlopende leerproblemen.

Na de kennismaking en de bespreking van de problematiek en de hulpvraag stel ik in overleg met de betrokkenen een handelingsplan op. Hierin worden de doelen en de verwachtingen helder omschreven.

Het uitgangspunt bij de begeleiding is aan te sluiten bij hetgeen een leerling wél kan. Waarschijnlijk zijn er al meer dan genoeg ervaringen met de knelpunten. Door kinderen te laten ervaren hoe zij het makkelijkst met hun leerprobleem kunnen omgaan, wat zij wél kunnen en weten, ontwikkelen zij weer een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dit is de basis om weer verder te kunnen leren en zich verder te kunnen ontwikkelen.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op